Aktualności gastronomiczne

Jakie formalności przy sprzedaży alkoholu w pubie?

Jakie formalności przy sprzedaży alkoholu w pubie

Sprzedaż alkoholu to w zasadzie podstawowa działalność wszelkich pubów oraz barów. Także restauracje powinny pomyśleć o wprowadzeniu do swojej karty przynajmniej piwa oraz wina, czyli trunków najczęściej wybieranych do posiłku. Sprzedaż każdego alkoholu wymaga jednak odpowiedniej koncesji, którą można uzyskać po złożeniu wniosku i uiszczeniu odpowiedniej opłaty. W jaki sposób można uzyskać pozwolenie na sprzedaż alkoholu i ile to kosztuje?

Rodzaje koncesji na sprzedaż alkoholu

Na wstępie warto wymienić trzy rodzaje koncesji, o które może wystąpić przedsiębiorca prowadzący własny lokal gastronomiczny. Jak łatwo się domyślić, każda kolejna koncesja dotyczy trunków o innej mocy. W ten sposób możemy wyróżnić:

  • Koncesja typu “A” na sprzedaż piwa i trunków o zawartości do 4,5% alkoholu,
  • Koncesja typu “B” na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 do 18% alkoholu (nie uwzględniając w tym piwa),
  • Koncesja typu “C” na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Oczywiście każda koncesja na alkohol wymaga uiszczeniu odrębnej opłaty. Nie jest niestety tak, że przy pozyskaniu koncesji C automatycznie otrzymuje się także koncesje A i B. W związku z tym należy zastanowić się nad tym, które z koncesji będą najlepiej dopasowane do profilu restauracji.

Jak uzyskać pozwolenie na sprzedaż alkoholu?

Sprzedaż alkoholu może odbywać się na podstawie pozwolenia wydanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Potrzebny jest pisemny wniosek złożony w Delegaturze Biura Działalności Gospodarki i Zezwoleń.

Wniosek o wydanie pozwolenia mogą złożyć osoby posiadające tytuł prawny do lokalu, w którym prowadzona będzie sprzedaż alkoholu. Uprzednio należy również spełnić wymogi stawiane przez uchwałę rady gminy. Natomiast już po uzyskaniu koncesji sprzedawca zobowiązuje się do zaopatrywania się w alkohol u producentów i przedsiębiorców posiadających ważne zezwolenie.

Co powinien zawierać wniosek o wydanie koncesji?

We wniosku o wydanie koncesji na sprzedaż alkoholu powinno znaleźć się zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej, adres punktu sprzedaży, tytuł prawny do lokalu, a także pozytywna decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu.

We wniosku należy także zaznaczyć, o który typ koncesji się ubiegamy. Jak już mówiliśmy, wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w Delegaturze Biura Działalności Gospodarki i Zezwoleń. Decyzja jest wydawana najczęściej w przeciągu 30 dni, ale w wyjątkowych sytuacjach czas oczekiwania może się wydłużyć na 60 dni.

Ile kosztuje uzyskanie pozwolenia na sprzedaż alkoholu?

W przypadku lokali gastronomicznych, pozwolenie na sprzedaż alkoholu jest wydawane na okres czterech lat. Jeśli ubiegasz się o wydanie koncesji, opłatę za najbliższy rok należy uiścić jeszcze przed otrzymaniem pozwolenia. Koncesję należy opłacać raz do roku.

Dla koncesji typu A i B jest to opłata 525 zł (wartość sprzedaży poniżej 37.500 zł) lub 1,4% wartości sprzedaży z poprzedniego roku, jeśli łączna wartość sprzedaży przekroczyła 37.500 złotych. Natomiast w przypadku koncesji typu C, na sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 18% należy spodziewać się opłaty 2100 złotych rocznie (w przypadku wartości sprzedaży poniżej 77.000 zł) lub 2,7% wartości sprzedaży, jeśli przekroczono próg 77.000 zł.

Oceń
[Głosów: 1 Ocena: 5]
Call Now Button