Aktualności gastronomiczne

Tarcza 6.0 a gastronomia – pomoc dla restauracji i kawiarni

tarcza 6.0 gastronomia

Tarcza 6.0 oferuje pomoc dla gastronomii. Na jakie wsparcie mogą liczyć właściciele restauracji, kawiarni i barów?

Branża gastronomiczna jest jedną z tych, które znalazły się na liście działalności, które mogą starać się o pomoc w ramach Tarczy 6.0.

Jakie wsparcie dla gastronomii?

Gastronomowie mogą liczyć na 4 rodzaje wsparcia. Są to:

 1. Zwolnienie z ZUS za listopad
 2. Mikropożyczka do 5000 zł
 3. Świadczenie postojowe
 4. Dofinansowanie do wynagrodzeń

Zwolnienie z opłacania składek na ZUS

Wyjaśniając po kolei wszystkie rodzaje wsparcia zaczynamy od zwolnienia z ZUS. Zwolnienie z opłacania składek na ZUS dotyczy przedsiębiorców, którzy:

 • prowadzili działalność na dzień 30 listopada 2020 roku,
 • udowodnią, że przychód uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy o co najmniej o 40% od przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r.

Tarcza 6.0 pozwala na zwolnienie ze składek ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień. Warunkiem jest spadek przychodu o 75% za pierwszy miesiąc objęty wnioskiem. Jeżeli opłaciłeś składki za listopad możesz starać się o ich zwrot na konto.

Pożyczka do 5000 zł dla gastronomii

Drugą formą wsparcia jest pożyczka do 5000 zł dla gastronomii. Mogą się o nią starać lokale gastronomiczne, które:

 • na 30.09.2020 r. wykażą jedną z określonych rodzajów działalności,
 • na 30.09.2020 r. nie mieli zawieszonej działalności gospodarczej,
 • uzyskały w październiku lub listopadzie 2020 r. przychód niższy o min. 40% w stosunku do przychodu z października albo listopada 2019 r.

Świadczenie postojowe do 2080 zł

Trzecia forma pomocy to świadczenie postojowe do 2080 zł. Na świadczenie postojowe załapią się przedsiębiorcy, którzy:

 • wykażą w październiku lub w listopadzie 2020 r. przychód niższy o najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie w 2019 r.

Dofinansowanie do wynagrodzeń

Ostatnią formą wsparcia jest dofinansowanie do wynagrodzeń. Wysokość dofinansowania to do 2000 zł na etat. W tym przypadku wymagania są wyższe, firma musi:

 • wykazać, że przychód uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy o minimum 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego,
 • nie zalegać z zobowiązaniami podatkowymi, składkami na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczeniem zdrowotnym, FGŚP, Funduszem Pracy lub Funduszem Solidarnościowym do końca trzeciego kwartału 2019 r.,
 • nie spełniać przesłanek do ogłoszenia upadłości (art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe) oraz nie może być prowadzone wobec niej postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne.

Więcej o Tarczy 6.0 dowiesz się z artykułu Tarcza 6.0 – 24 pytania i odpowiedzi

Oceń
[Głosów: 1 Ocena: 5]
Call Now Button