Książki dla kelnerów

Książki dla kelnerów, czyli publikacje i e-booki dla pracowników sali w lokalach gastronomicznych.

Sztuka usługiwania – Aldona Janasik, Dorota Zarczuk

sztuka uslugiwania

“Co odróż­nia kel­ne­ra prze­cięt­ne­go od kel­ne­ra wy­bit­ne­go”

Zobacz w księgarni

Podejście do gościa jest kluczową kwestią w powodzeniu biznesu. Samo nazywanie ludzi, którzy odwiedzają restaurację gośćmi, jest elementem składowym dobrego podejścia. Kelner to osoba, która ma decydujący wpływ (zaraz po kucharzu) na odczucia z wizyty w restauracji.

Książka opisuje cztery najważniejsze umie­jęt­no­ści w zawodzie kelnera: in­ter­per­so­nal­ne i pre­zen­ta­cyj­ne oraz ko­mu­ni­ka­cyj­ne i sprze­da­żo­we. Autorki napisały ją ję­zy­kiem bez­po­śred­nim, przez co czyta się ją bardzo łatwo. Książka jest wzbo­ga­co­na o przy­kła­dy, aneg­do­ty i ćwi­cze­nia­mi do wy­ko­na­nia „na ży­wo”.

Instruktaż stanowiskowy BHP na stanowisku kelnera (e-book)

instruktaż stanowiskowy bhp na stanowisku kelnera Zobacz w księgarni

Kelnera wykonuje czynności związanych z obsługą gości w zakładzie gastronomicznym, podczas przyjęć okolicznościowych poza zakładem gastronomicznym oraz świadczy usługi cateringowe.

Książka omawia podstawowe obowiązki kelnera: przygotowanie sali konsumpcyjnej, obsługiwanie gości, serwowanie potraw i napojów, pobieranie należności, obsługa gości w ogródku na zewnątrz budynku od strony zdobycia przez pracownika wiedzy z zakresy wymogów BHP.

Obsługa gości (konsumentów) – Renata Szajna, Danuta Ławniczak, Alina Ziaja

obsługa gości

“Praktyczny elementarz dla kelnerów”

Zobacz w księgarni

Praktyczne podejście do pracy kelnera. Kompleksowe omówienie zagadnienia, zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Z książki dowiesz się jak podawać potrawy kuchni różnych narodów, jak przygotować nakrycie stołu, jak zaplanować i zorganizować przyjęcia okolicznościowe itp. Pozycja obowiązkowa dla każdego kelnera.

Autorów chcących umieścić w katalogu swoje produkty zapraszamy do współpracy: kontakt(@)managero.pl

[Głosów: 1   Average: 5/5]
Call Now Button