Aktualności gastronomiczne

Maseczki w gastronomii – aktualne przepisy

maseczki w gastronomii

Czy pracownicy gastronomii muszą nosić maseczki?  Od 16 kwietnia 2020 roku wprowadzony został obowiązek zasłaniania ust i nosa. Każda osoba w miejscu publicznym będzie musi nosić maseczkę, szalik lub chustkę, która zakryje zarówno usta, jak i nos.

Gdzie zakrywanie ust i nosa jest obowiązkowe?

Rozporządzenie nakłada obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy części odzieży, maski albo maseczki. Obowiązek zakrywania musi być stosowany:

 • w środkach publicznego transportu zbiorowego
 • w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;
 • na drogach i placach,
 • w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
 • w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach),
  na terenie nieruchomości wspólnych

maseczki restauracja

Gdzie nie obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa?

 • w mieszkaniach,
 • w samochodach, w których przebywa lub porusza się 1 osoba albo 1 osoba z dzieckiem do 4 lat.

Zobacz też: Co daje moduł sklepu na stronie www restauracji?

Kogo nie dotyczy obowiązek zakrywania ust i nosa?

 • dzieci poniżej 4 lat,
 • osób, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane;
 • osób wykonujących czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów;
 • kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu zapewnia oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność;
 • duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania;
 • żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności.

Czy pracownicy restauracji muszą nosić maseczki?

Pracownicy restauracji, którzy pracują przy produkcji dań z zasady powinni stosować się zaleceń ochronnych. W ten sposób dbają o własne zdrowie, ale i uspokajają klientów. Nie mniej zgodnie z rozporządzeniem, z obowiązku noszenia maseczek są zwolnione osoby, które wykonują czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów.

Zobacz też: Sanepid uspokaja klientów restauracji

Zwolnieni z obowiązku noszenia maseczek są pracownicy, którzy nie mogą nosić masek ze względu na stan zdrowia. Z kolei pracownicy usług i handlu mogą zamiast maseczek nosić przyłbice, jeśli stanowiska kasowe lub miejsca prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług, są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.

Jeżeli pracodawca wprowadza wszelkie wymogi bezpieczeństwa, jest zapewniony odstęp między pracownikami, są zapewnione płyny dezynfekcyjne, tam nie ma i nie będzie wymogu, żeby też stosować maseczkę – Wojciech Andrusiewicz rzecznik Ministerstwa Zdrowia.

Szczegółowe wytyczne dla zakładów pracy w czasie koronawirusa znajdują się na rządowej stronie: link

Jak prawidłowo nosić i zdejmować maseczkę

Instrukcja, jak nosić i zdejmować maseczkę.

maseczka instrukcja

Oceń
[Głosów: 0 Ocena: 0]
Call Now Button