Reply To: Regulamin forum

#2390
Luk
Klucznik

  §1 Wstęp
  1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników którzy rejestrują się w serwisie http://www.managero.pl, zwanym dalej Managero.

  §2 Użytkownicy Managero
  1. Użytkownikiem Managero może być każda osoba fizyczna, która akceptuje niniejszy Regulamin.
  2. Użytkownikiem Managero nie może być osoba prawna.
  3. Jedna osoba fizyczna może być jednym Użytkownikiem (może posiadać wyłącznie jedno konto na Managero).
  4. Rejestrując się w Managero wyrażasz zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przekazanych danych osobowych przez Managero zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz.U. nr 133 z 1997r.) w zakresie niezbędnym do funkcjonowania Managero. Dane Użytkowników nie będą przekazywane ani udostępniane innym podmiotom.
  5. Użytkownik ma prawo do:
  a. zamieszczania swoich opinii i poglądów (w postaci tekstowej, graficznej oraz linków) w: opisie, komentarzach, wpisach na forum i innych dostępnych funkcjach przestrzegając panujące tu zasady,
  b. proponowania do publikacji na Managero własnych artykułów w temacie gastronomii,
  c. uzupełniania, zmiany oraz usuwania w dowolnym momencie swoich danych podanych w profilu.
  6. Użytkownik zobowiązuje się do:
  a. używania zasad poprawnej polszczyzny,
  b. zamieszczenia wartościowych komentarzy zgodnych z tematem artykułu lub wartościowych wpisów związanych z tematyką postu na forum (wpisy typu “hmm”, “fajnie” będą usuwane),
  c. nie dublowania tematów na forum (jeżeli chcesz założyć nowy temat – sprawdź za pomocą opcji ‘szukaj’, może taki temat już istnieje),
  d. tworzenia tematów na forum w odpowiednich działach (w przeciwnym razie zostanie on przeniesiony),
  e. nie spamowania forum lub komentarzy, jeżeli ma uwagi do innego Użytkownika (wystarczy napisać do niego prywatną wiadomość),
  f. zachowania się w stosunku do innych Użytkowników Managero uwzględniając normy moralno-etyczne, dobre obyczaje i zwyczaje,
  g. nie publikowania materiałów chronionych prawem autorskim.
  7. Użytkownikom zabrania się:
  a. publikacji treści które naruszających prawa osób trzecich, nawiązujących do: przemocy, obrazy innej osoby, nienawiści, nie tolerancji.
  b. używania wulgarnych oraz obraźliwych słów w komentarzach, opisach, loginie, prywatnych wiadomościach na forum, i innych dostępnych środkach komunikacji.
  c. reklamy jakichkolwiek płatnych usług, produktów, ofert itp. związanych z jąkaniem.
  8. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie publikowane treści na swoim koncie jak i treść i formę swoich wypowiedzi w komentarzach, na forum, prywatnych wiadomościach itp.
  9. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administracji bądź innych osób.
  10. Jeśli Użytkownik jest przedsiębiorcą którego usługi są skierowane do branży gastronomicznej i chce umieścić na forum swoją reklamą, powinien skontaktować się w tej sprawie z administratorem.
  11. Rejestrując się i korzystając z serwisu, Użytkownik deklaruje, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

  §3 Administracja Managero (Administratorzy i Moderatorzy)
  1. Administracja Managero może odmówić publikacji przesłanego artykułu jeżeli jest plagiatem, lub jeżeli został wcześniej opublikowany na innej stronie internetowej.
  2. Administracja Managero zastrzega sobie prawo do: redagowania, skracania tekstów.
  3. Administracja Managero ma prawo usunąć dane podane w profilu oraz treści komentarzy lub wpisy na forum itp., gdy te naruszają §2 Regulaminu, są niezgodne z obowiązującym prawem, działają na szkodę Managero lub naruszają normy moralno-etyczne, dobre obyczaje lub zwyczaje.
  4. Administracja Managero ma prawo, w ramach ostrzeżenia, czasowo zablokować konto Użytkownika lub całkowicie go usunąć jeżeli ten jeden bądź więcej razy złamał zasady niniejszego Regulaminu.

  §4 Ograniczenia odpowiedzialności
  1. Administracja Managero nie ponosi żadnej odpowiedzialności za naruszenie przez Użytkowników praw autorskich oraz innych praw osób trzecich.
  2. Administracja Managero nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieuprawnioną zmianę danych Użytkowników przez osoby trzecie przy użyciu hasła danego Użytkownika.
  3. Administracja Managero nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, dokładność i prawdziwość zamieszczonych informacji na forum, w komentarzach i innych mediach Managero, a także za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników.
  4. Administracja Managero nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Managero.
  5. Administracja Managero nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Managero.
  6. Administracja Managero nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści (artykułów, komentarzy, wpisów na forum i innych możliwych wpisów) przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Administracji Managero. Administracja jedynie udostępnia narzędzie do komunikacji, jakimi są forum, strona i inne media Managero.
  7. Administracja Managero nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Managero w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
  8. Administracja Managero nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku skierowania do niej przez inne osoby (fizyczne lub prawne) roszczeń związanych z naruszeniem dóbr osobistych. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne treści lub wizerunek innej osoby.
  9. Administracja Managero nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu oraz nieprawidłowe funkcjonowanie Managero.

  §5 Likwidacja konta
  1. W razie likwidacji konta dane osobowe Użytkownika będą trwale usunięte z serwera.

  §6 Zmiany Regulaminu
  1. Administracja Managero zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
  2. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie http://www.managero.pl/regulamin.
  3. Użytkownik jest zobowiązany do regularnej weryfikacji postanowień Regulaminu.

  §7 Postanowienia końcowe
  1. Wyłączne uprawnienia do interpretacji niniejszego Regulaminu należą do jego twórców – Administracji Managero.
  2. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem będą rozwiązywane przez Administrację Managero.
  3. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania prosimy zgłaszać na email kontakt@managero.pl

  I pamiętaj - nigdy się nie poddawaj.
  Call Now Button