Aktualności gastronomiczne

Rejestracja w BDO w przypadku restauracji, baru i innych lokali gastronomicznych

bdo w restauracji

Czy rejestracja w BDO w przypadku restauracji i fast-foodów jest obowiązkowa? Sprawdź, czy podlegasz i czy musisz się wpisać do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Rejestracja w BDO może być wymagana z kilku powodów. Pod obowiązek rejestracji podlegają bowiem wszystkie podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach. W przypadku gastronomii, mamy do czynienia głównie z firmami, które podlegają pod punkty f) i g) z poniższej ustawy.

Ustawa o odpadach mówi, że rejestracja do BDO jest konieczna m.in. dla przedsiębiorców określonych w:

ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 150, 650 i 1479 oraz z 2019 r. poz. 51), a także przedsiębiorców:
a) będących organizacjami odzysku opakowań,
b) dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy:
– odpadów opakowaniowych,
– produktów w opakowaniach,
c) eksportujących:
– odpady opakowaniowe,
– opakowania,
– produkty w opakowaniach,
d) prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,
e) wprowadzających opakowania,
f) wprowadzających produkty w opakowaniach,
g) przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a obowiązek pobrania opłaty recyklingowej ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

1. Wprowadzanie produktów w opakowaniach

Zgodnie z art. 8 pkt 23 Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, przez “wprowadzającego produkty w opakowaniach” rozumie się m.in.:

a) wprowadzającego do obrotu produkty w opakowaniach pod własnym oznaczeniem rozumianym jako znak towarowy lub pod własnym imieniem i nazwiskiem lub nazwą, których wytworzenie zlecił innemu przedsiębiorcy,
b) pakującego produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadzającego je do obrotu,
c) prowadzącego:
– jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2 , sprzedającego produkty pakowane w tych jednostkach,
– więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000 m2, sprzedającego produkty pakowane w tych jednostkach.

Jeśli restauracja, cukiernia lub fast-food:

 • sprzedaje własne produkty w opakowaniach (np. catering),
 • odsprzedaje produkty innych producentów (np. sprzedaż ciast)

to jest “wprowadzającym opakowania” w rozumieniu UGOPAK. W takim przypadku musi zarejestrować się do BDO.

nest bank kredyt dla firmy

2. Oferowanie toreb na zakupy z tworzywa sztucznego

Drugim tytułem do BDO będzie oferowanie gościom produktów pakowanych do toreb z tworzywa sztucznego. Takie torby podlegają bowiem pod opłatę recyklingową. W tym przypadku również restauracje i fast-foody są zobligowane do naliczania tej opłaty. Więcej o opłacie recyklingowej pisaliśmy w artykule: Opłata recyklingowa a gastronomia

Jako prowadzący taki lokal będzie od Ciebie wymagana rejestracja w BDO (bez opłaty rejestrowej). Za pośrednictwem Rejestru BDO złożysz roczne sprawozdanie o liczbie nabytych i wydanych toreb lekkich (od 15 do 49 mikrometrów) i toreb pozostałych (50 i więcej mikrometrów).

Przedsiębiorcy, którzy obecnie prowadzą sklepy lub hurtownie i oferują torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, muszą złożyć wniosek o wpis do Rejestru BDO do 31 grudnia 2019 r.

Jak napisać wniosek do BDO przeczytasz TUTAJ.

W przypadku pytań o BDO, Ministerstwo podaje nr ogólnopolskiej infolinii:

22 34 04 050
22 37 50 500
22 25 59 450

Oceń
[Głosów: 1 Ocena: 5]

komentarz

 • Dla uściślenia w szczególności “f”:

  jeżeli nie masz na opakowaniach ( zwykły karton) własnego loga a pakujesz w te opakowania własne wyroby( np samodzielnie wytworzoną/wypieczoną pizzę ) i je wprowadzasz na rynek, jeżeli nie odsprzedajesz, nie pakujesz wyrobów innych producentów,tylko własne wyroby, nie spełniasz wymogów dalszych podpunktów to nie rejestrujesz się w BDO ?

  źródło: http://www.biosystem.pl/definicja-wprowadzajacego.html

  Wprowadzający produkty w opakowaniach:

  – Wprowadzającym produkty w opakowaniach jest przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania produktów w opakowaniach do obrotu, w szczególności:

  – wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach pod własnym oznaczeniem, rozumianym jako znak towarowy (ustawa prawo własności przemysłowej Dz.U. 2013, poz. 1410 oraz 2015, poz. 1266, 1505 i 1615) lub pod własnym imieniem, nazwiskiem lub nazwą, których wytworzenie zlecil innemu przedsiębiorcy,
  – pakujący produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę oraz wprowadzający je do obrotu,

  – prowadzący jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2, w których są sprzedawane produkty pakowane w tych jednostkach,

  – prowadzący więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000 m2, w których sprzedawane są produkty pakowane w tych jednostkach.

Call Now Button